Stripe

KARIÉRA PLUS

Máte zájem prezentovat Vaši firmu na největším veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji a nabídnout vysokoškolákům a ostatním zájemcům Vaše služby či zaměstnání? Každoročně se Kariéry PLUS účastní více než 4000 návštěvníků.

NABÍDKA SLUŽEB

 • Prezentace na stáncích
  Celodenní pronájem výstavního stánku v prostorách auly VŠB-TUO umožní bezprostřední kontakt se všemi návštěvníky akce.

  Technické parametry stánků
 • Individuální setkání
  Setkání s návštěvníky akce v sálech pro 80 osob se konají dopoledne (9:30-10:30) a v době špičky - nejvyšší návštěvnosti veletrhu (10:30-12:30).
 • Firmy se představují návštěvníkům veletrhu pomocí prezentací či jiného připraveného programu. Délka setkání je 15 minut.
 • Katalog inzerátů
  V katalogu se nacházejí nabídky firem na zaměstnání pro absolventy VŠ. Katalog je v den veletrhu. V katalogu se nacházejí nabídky firem na zaměstnání pro absolventy VŠ. Katalog je v den veletrhu distribuován v taškách mezi návštěvníky veletrhu,
 • později také zájemcům prostřednictvím Kariérního centra VŠB-TUO. Katalog vychází v nákladu 4500 ks, firmy dodávají vlastní grafické podklady.
 • Letáky do tašek
  Letáky jsou firemní tištěné materiály, které se distribuují v taškách v den veletrhu všem návštěvníkům veletrhu přímo při vstupu.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 • Nabídka služeb

  Nabídka služeb